top of page

Type informatie dat we verzamelen

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Bovendien verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke redenen die hieronder worden vermeld.

Doel van de gegevensverwerking

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie en gebruiken uw gegevens alleen voor onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later tijdstip contact met ons op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, dan wel een eed of wettelijke verplichting.

Over gegevensverwerking

Web hosting

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene Wix.com-applicaties. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Betalingsverwerkers

Alle gateways voor directe betaling die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.

We gebruiken ook IDEAL, Paypal en Stripe als extra betalingsverwerkers voor EU-klanten. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk en kan deze niet door derden worden gelezen.

E-mail en mailinglijst

Wij gebruiken Mailchimp als derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, staat de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door Maichimp. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie te delen met derden.

Verzending

Voor het uitvoeren van leveringen maken wij gebruik van de service van myParcel. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van leveringen. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Automatische gegevensverzameling Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In het geval dat wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In dat geval zijn wij verplicht deze informatie te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaarperiode voor gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met uw (persoons) gegevens, deze gegevens bewaren wij dan ook zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot klantprofielen en documenten nadat uw opdracht is afgerond.

Cookies

We gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website naar uw computer wordt gestuurd. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies hebben twee functies: om het browsen op een website te vergemakkelijken en om informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het wachtwoord van uw account. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, bevinden de artikelen zich nog in uw winkelwagen en hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw in te voeren.

Cookies registreren geen persoonlijke informatie of items die naar u als persoon kunnen worden herleid. Ook kunnen cookies (bestanden op) uw computer niet beschadigen. U kunt cookies in- of uitschakelen op www.youronlinechoices.eu/nl . Ook kunt u aangeven welke bedrijven uw surfgedrag wel en niet kunnen registreren.

Via onze website worden echter cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten van klanten

Om te voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Om misbruik te voorkomen sturen wij alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw bij ons bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle opgaven en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Indien dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking voor verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of die namens ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van KOI Kanpai. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, maken wij afschriften en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken en staken wij de verwerking definitief.

Toestemming intrekken

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@koikanpai.com

Updates van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we eventueel gebruiken en / of openbaar maken. het.

Als u: toegang wilt tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, neem dan contact met ons op via info@koikanpai.com

bottom of page